تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - دلم شکست؟

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

دلم شکست؟
هفدهم شهریور 95 × 08:52  
دلم شکست ؟؟
    فدای سرت شکستنیست دیگرمیشکند !
قضاوبلابودازسرت دورشد ...
اشکم بی امان میریزد ؟؟
آب روشنی است ...
خانه ات تا ابدروشن ...