تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - خدایا

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

خدایا
دوازدهم مرداد 95 × 13:41  
خدایا میشه سرموبزارم 
رویاهات؟؟؟ 
چشامو ببندم تودست بکشی روموهام 
من اروم بخوابم 
فقط یه چیزی تا خوابم نبرده  بگم 
خیلی خستم بیدارم نکن....

Image result for ‫عکس خستگی‬‎