تبلیغات
{♡} - از این همـہ بی ڪسی دردم می آیـــد!

                           {♡}     

از این همـہ بی ڪسی دردم می آیـــد!
سی و یکم خرداد 95 × 00:18  
♦️ بــایـد بــاڪــرہ بــاشى
بـاید پاڪ باشى !
بــراى آسایــش خـاطـر مــردانى
ڪــہ پیش از تو پردہ ها دریدہ اند !
چــرایـش را نمیدانى فـقط میدانـى
"قـانون است"
"سُنَت است"
"دین است"
قانون و سُنَت را میدانى ؟ مردان ساختـہ اند!
امــّـا در خلوت مى اندیشى!
بـہ مرد بودن
بـہ خدا !!
و گاهى فڪر میڪنى شاید خدا را نیز مردان ساختـہ اند!!

♣️ مـَــن زنــم . . .
بـا دست هایی ڪـہ دیـگـر دلـخوش بـہ النگو هایی نیست
ڪـہ زرق و برقش شخصیتم باشد !!

♣️ مــَـن زنــم . . .
و بـہ همان انـدازہ از هوا سهم میبرم ڪـہ ریـہ های تو !!

♦️ میدانی ؟
درد آور است من آزاد نباشم ڪـہ تو بـہ گناہ نیفتی !
قوس های بدنم
بـہ چشم هایت بیشتر از تفڪرم می آیند !

♦️ دردم می آید . . .
باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم ڪنم

♦️ دردم می آید . . .
ژست روشنفڪریت تنها برای دختران غریبـہ است
بـہ خواهر و مادرت ڪـہ میرسی قیصر می شوی

♦️ دردم می آید . . .
در تختخواب با تمام عقیدہ هایم موافقی
و صبح ها از دندہ دیگری از خواب پا میشوی
تمام حرف هایت عوض میشود
 
♦️ دردم می آید . . .
نمی فهمی
تفڪر فروشی بدتر از تن فروشی است !
حیف ڪـہ ناموس برای تو . . . است نـہ تفڪر !
حیف ڪـہ فاحشـہ ی مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشـہ تنی است !
 
♣️ من محتاج درڪ شدن نیستم
دردم می آید خر فرض شوم !
دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت ڪلاہ میگذاری
و هر بار ڪـہ آزادیم را محدود میڪنی
میگویی من بـہ تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است
نسل تو هم ڪـہ اصلا مسئول خرابی هایش نبود؟
 
♦️ میدانی ؟
دلم از مادر هایمان میگیرد
بدبخت هایی بودند ڪـہ حتی میترسیدند باور ڪنند حقشان پایمال شدہ
خیانت نمیڪردند ..
نـہ برای اینڪـہ از زندگی راضی بودند
نـہ ...
خیانت هم شهامت میخواست ...
نسل تو از مادر هایمان همـہ چیز را گرفت
جایش النگو داد ...
مادرم از خدا میترسد ...
از لقمـہ ی حرام میترسد ...
از همـہ چیز میترسد
تو هم ڪـہ خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار ڪنترل است
 
♦️دردم می آید ...
این را هم بخوانی میگویی اغراق است

♦️ ببینم ؟!؟
فردا ڪـہ دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد بـہ جرم موی بازش ڪتڪ میخورد
باز هم همین را میگویی ؟
 
♦️ ببینم؟!؟
آنجا هم اندازہ ی درون خانـہ ، غیرت داری ؟؟

♦️ دردم می آید
ڪـہ بـہ قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند ...
و آنهایی هم ڪـہ نیستند همـہ فامیل های خودتانند ....
مادرت اگر روزی جرات پیدا ڪرد ازش بپرس
از سڪس با پدر راضی بود ؟؟؟
بیچارہ سرخ می شود ...
و جوابش را ...
باور ڪن بـہ خودش هم نمی دهد

♦️ دردم می آید . . .
از این همـہ بی ڪسی
دردم می آید . . .
 
"سیمین دانشور"

    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30