تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - سکوتم از خستگیست!

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

سکوتم از خستگیست!
دوازدهم فروردین 95 × 23:11  

ســکـوتـ همــیـشهـ بــهـ معــنایـ رضـایـتـ نیستـ !

گــاهیـ یعــنیـ خـسـتـهـ ام !

از اینـکهـ مـدام بـهـ کـسانیـ کـهـ دردتـ را نمیفــهمند توضــیحـ دهیـ !

 


    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30