تبلیغات
{♡} - خیـالیـ نیستـــ !

                           {♡}     

خیـالیـ نیستـــ !
شانزدهم اسفند 94 × 23:44  

خیـالیـ نیستـــ !

دیگــــر دردهایـــــم را نمی گــویم بــه روی دردهــای کهنه ام تشـــّــــدید بگذارید


    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30