تبلیغات
{♡} - مَردے شُده ام براےخودَم!

                           {♡}     

مَردے شُده ام براےخودَم!
ششم اسفند 94 × 13:58  
براےخودَم مَردے شُده ام ...
این روزها دَر سکوت سَرسـَخت
بےصِدا گِریه میکُنم
وَلے
دُنیا
مواظِبَم باش
قَلبم هَنوز زَنانه میزَند

    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30