تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - بهانه زندگی....

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

بهانه زندگی....
بیست و نهم بهمن 94 × 11:50  

ســــر زده بیــــــا …


کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست …


آن وقــــــت …


تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار


و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،


بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .


Image result for ‫عشق بازی‬‎