تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - شایدبرگشت...

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

شایدبرگشت...
نوزدهم بهمن 94 × 12:16  

هی کافه چی دستور بده سیگار بیاورند مشروب و پاستور بیاورند


و مردان هرز را دورم جمع کن و بگو بنوازند


شاید غیرتی شد و برگشت.
.


Image result for ‫عکس رفتن‬‎