تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - دختر

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

دختر
یازدهم بهمن 94 × 11:45  
✯دختر باس حاظر جواب باشه✯

∅♥دختر باس هول نباشه باس به هیچ پسری محل نزاره∅♥

※ ✧دختر باس جیغ جیغووو باشه※ ✧

●•°دختر باس که عاشق شوکولات باشهه★✖

◆*دختر باس قرتی باشه…◆*

♨✘با هر آهنگی زرتی پاشه…✘♨ 

^_^

♛ ♣Ⅱ من یه دخترم…♛ ♣Ⅱ 

★٭★٭!!!⇚لج کنم یه دنیا حرفیم نیست♣♣◇◆◇

^_^

✘ ★★◇◇دختری که شکلات کاکائویی دوست نداشته باشه دختر نیست◇◆★★  

Image result for ‫دودخمل فانتزی‬‎