تبلیغات
{♡} - حافظ!

                           {♡}     

حافظ!
هفدهم دی 96 × 21:14  

خرّم  آن روز، کزین منزل ویران بروم !