تبلیغات
{♡} - دچار به سرنوشت

                           {♡}     

دچار به سرنوشت
دوم مرداد 96 × 11:52  
 من دچار به سـَرنوشت یـک گنجشکــ ...
 در آغوش طوفان شــُـده ام
 که تقاص تمام فقر دنیا را ...
 گلوله یه تفنگ بادی
 از قلبش میگیرد ... :)