تبلیغات
{♡} - منه غریبه :)

                           {♡}     

منه غریبه :)
سی و یکم فروردین 96 × 23:50  
- باهــاتون یِه جوری غــَـریبِه میشــَـم ...
که هیچکـَس باوَر نَکـُـنـهِ یـِه روی بـهتــَـرین آدمــایِ زِنــدِگــیم بودین :)