تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - ● دل شـیشـه ای ●

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

● دل شـیشـه ای ●
یازدهم فروردین 96 × 23:21  
● شیشـِه ای
 میشکــَند ...
● یکـ نفر می پـُرسد :
 کـ چـرا شیشـِه
● شکستـ [؟]
 یـِکـ نفر میگوید :
● شاید این رفع
 بَلاستـ [!]
● دیگری میپـُرسد :
 شیشه پـَنجره را باد
● شکستـ [؟]
 دِل مـَن سَخت
● شکستـ ...
 هیچ کـَس هیچ نـَگفت ...
● غصه ام را نشنید ...
 
اَز خودم می پـُرسم :
● اَرزش قَلب مَن از
 شیشِه پـَنجره هم کـَمتر
● بود [؟!]