تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - بترس....

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

بترس....
بیست و دوم دی 95 × 13:18  
بترس ازاوکه سکوت کرد وقتی دلش راشکستی.. 

اوتمام حرفهایش رابجای تو بخدازد .... 

وخداخوب گوش می کند. 

وخوبتریادش می ماند... 

خواهدرسیدروزی که ..

خداتمام حرفهای اورا.

سرت فریادخواهدکشید..

وتوآن روز درک خواهی کرد....

که چراگفته اند 

دنیادارمکافات است.  


    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30