تبلیغات
{♡} - درد میکشم با لبخند !

                           {♡}     

درد میکشم با لبخند !
بیست و یکم آذر 95 × 13:36  

استاد هنـــــر شده ام.

درد میکشم با لبخنـــــــــد...

لبخنـدی بـه تلخیِ زهــر    

در چشمانم غمی هست که زمین خدا را به لرزه در می آورد 

آه . . . 

دلم خانمان سوز است !