تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - دوسم نداشت

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

دوسم نداشت
چهارم آذر 95 × 17:57  
میگن دردتو به کسی که دوستش داری 
بگی پیر نمیشی 
ولی من پیر شدم!!
 آخه من دوستش داشتم 
ولی اون منو دوست نداشت
از زندگی کسی حذف شدم که 
بخاطرش خیلی چیزا روحذف کرده بودم 
رفت ...
من موندم و یه دنیاحرف دروغ ......

Image result for ‫میگفت دوسم داره‬‎