تبلیغات
{♡} - عــاشقی بعد سالــهــا !!

                           {♡}     

عــاشقی بعد سالــهــا !!
بیست و ششم مهر 95 × 00:14  
ســالهــا #بــعد
قـهرمـان فیـلم کســۍ نیـست
کــه #شــهر را
از دست هــیولاۍ غــول #پیکر نجات دهد
بــه #تنــهایۍ
از عجیــب تــرین #زنــدان هــا فــرار کنـد
و یــا #یــڬ تنــه
ارتــشۍ را حریـف باشــد
ســالهــا بعـد
قـهرمــان #قـصـّه کسۍ است کــه
جــرأت مۍ کــند و
میـــان آدمــهــا
"#عـــاشـق" مــۍ شــود :)


    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30